Thông tin vị trí

Hướng dẫn về vị trí trụ sở, nhà máy và các văn phòng của Hanpoong Pharm & Foods.

Nhà máy số 2 và Trung tâm nghiên cứu

  • Nhà máy số 2 và Trung tâm nghiên cứu

    301 Wanjusandan 6-ro, Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Republic of Korea
    (705 Bongdong-ro, Bongdong-eup, Wanju-gun, Jeollabuk-do, Republic of Korea)

    Điện thoại +82-63-715-0046

    Fax +82-70-4346-9233