Thông tin vị trí

Hướng dẫn về vị trí trụ sở, nhà máy và các văn phòng của Hanpoong Pharm & Foods.

Văn phòng

 • Văn phòng tại Gangwon

  #204, 92 Mandae-ro, Wonju-si, Gangwon-do, 26386, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Jeju-do

  11 Sindaero 9-gil, Jeju-si, Jeju-do, 63119, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Busan

  #403, 62-12 Soemi-ro 129beon-gil, Dongnae-gu, Busan, 47868, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Gyeongnam

  #306, 48 Yeondeok-ro 184beon-gil, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51527, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Daegu

  8-13 Seodaegu-ro 7-gil, Seo-gu, Daegu, 41851, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Daejeon

  102 Gyejok-ro 392beon-gil, Dong-gu, Daejeon, 34578, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Gwangju

  #2F, 5-2 Gunbun 2-ro 5beon-gil, Seo-gu, Gwangju, 61979, Rep. of Korea

 • Văn phòng tại Jeonju

  #201, 97-14 Waryong-ro, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do, 54826, Rep. of Korea