Thông tin vị trí

Hướng dẫn về vị trí trụ sở, nhà máy và các văn phòng của Hanpoong Pharm & Foods.

Trụ sở chính

  • Trụ sở chính

    100 Hyoryeong-ro, Seocho-gu, Seoul (Hanpoong Bldg., Bangbae-dong), Hàn Quốc

    Điện thoại +82-2-586-5211~5

    Fax +82-2-583-8584