Thông tin vị trí

Hướng dẫn về vị trí trụ sở, nhà máy và các văn phòng của Hanpoong Pharm & Foods.

Nhà máy số 1

  • Nhà máy số 1

    11 Guretdeul 3-gil, Deokjin-gu, Jeonju-si, Jeollabuk-do (333-24, Palbok-dong 1-ga), Hàn Quốc

    Điện thoại +82-63-211-0254

    Fax +82-63-212-1498