제품검색

과학화 및 현대화된 기술과 함께 만들어진 제품을 제공합니다.

Thuốc bổ

Hanpoong Gongjindan

주성분 Nhung hươu, đương quy, xạ hương, sơn thù du, thục địa hoàng, nhân sâm
포장단위 10, 30, 90 viên hoàn
효능/효과

Thể chất yếu bẩm sinh, bất lực, giảm thể lực do bệnh mãn tính, Chóng mặt do suy gan, đau đầu, mệt mỏi mãn tính, kinh nguyệt bất thường

성상 Dạng viên hoàn màu nâu đen, ngoài viên hoàn được phủ lá vàng
효능/효과

Thể chất yếu bẩm sinh, bất lực, giảm thể lực do bệnh mãn tính

Chóng mặt do suy gan, đau đầu, mệt mỏi mãn tính, kinh nguyệt bất thường

용법/용량

Người lớn: 3 lần mỗi ngày,

3 viên mỗi lần, nhai và nuốt trước bữa ăn hoặc giữa các bữa ăn (giữa bữa ăn này và bữa ăn tiếp theo)

포장단위 10, 30, 90 viên hoàn